Novéna k sv. Jozefovi


V našej kaplnke sa budeme pripravovať na slávnosť sv. Jozefa novénou od 10. do 18. marca. Každý deň bude sv. omša o 18.00 hod., počas ktorej sa nám prihovoria rehoľní kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze. Sväté omše na úmysly novény budeme vysielať aj prostredníctvom internetu. Program začne adoráciou o 17.00 hod., modlitbou ruženca o 17.15 hod. (v piatok to bude krížová cesta) a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň samotnej slávnosti bude sláviť rektor Kňazského seminára vdp. Štefan Novotný.

Kartičky, na ktoré môžete písať vaše prosby sú umiestené vzadu na lavici alebo vpredu pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby k sv. Jozefovi môžete zasielať aj prostredníctvom mailu, alebo listom na adresu kláštora. Informácie o novéne nájdete vzadu na výveske.
V nedeľu 13. marca, bude okrem večernej sv. omše o 18.00 hod. aj sv. omša ráno o 7.00 hod.

Plagát

Kartička

5. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania