2. pôstna nedeľa


Novéna k sv. Jozefovi

 

V našej kaplnke prebieha príprava na slávnosť sv. Jozefa prostredníctvom novény od 10. do 18. marca. Každý deň bude sv. omša o 18.00 hod. počas ktorej sa nám prihovoria rehoľní kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze. Program začne adoráciou o 17.00 hod., modlitbou ruženca o 17.15 hod. (s výnimkou piatka)  a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň samotnej slávnosti o 18.00 hod. bude sláviť rektor Kňazského seminára vdp. Štefan Novotný. Sväté omše na úmysly novény vysielame aj prostredníctvom internetu.
Kartičky, na ktoré môžete písať vaše prosby sú umiestené vzadu na lavici alebo vpredu pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby k sv. Jozefovi môžete zasielať aj prostredníctvom mailu, alebo listom na adresu kláštora. Informácie o novéne nájdete vzadu na výveske.

 

 

Pobožnosť krížovej cesty

 

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budeme modliť v našej kaplnke každý piatok o 17. 15 hod. Krížová cesta bude vysielaná aj online.

 

 

2% z daní

 

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

 

 

Podpora sestier bosých karmelitánok z Charkova

 

Viacerí z vás sa pýtali ako môžu pomôcť sestrám bosým karmelitánkam z ukrajinského Charkova, ktoré dočasne bývajú v našom kláštore. Jednou z vhodných možností je finančný milodar, ktorý môžete osobne priniesť v obálke do sakristii. Na obálku uveďte mená alebo rodinu darcov, aby sa tak sestry mohli za vás modliť.

Milodar môžete poslať aj bankovým prevodom na tento účet:

SK10 8360 5207 0042 0688 7178
SWIFT: BREXSKBX s poznámkou: Pre karmelitánky z Charkova.

Za všetky milodary pre sestry bosé karmelitánky aj za vaše modlitby za ne i za Ukrajinu v mene sestier úprimne ďakujeme.

5. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania