Nedeľa Svätej rodiny


Liturgický kalendár

  • pondelok 27. december: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
  • utorok 28. december: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
  • sobota 1. január: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
  • nedeľa 2. január: Druhá nedeľa po Narodení Pána

On-line prenosy sv. omší

Vláda schválila od 10. decembra 2021 nové pravidlá týkajúce sa bohoslužieb. Kostoly a kaplnky budú fungovať v režime OP – očkovaní a tí, ktorí prekonali chorobu. V našej kaplnke budeme môcť mať 30 osôb. Účastníci bohoslužieb musia mať so sebou buď covid pass alebo potvrdenie o prekonaní choroby. Povinný je zoznam účastníkov.  

Časy svätých omší

Nasledujúci týždeň budú sv. omše v našej kaplnke v týchto hodinách: pondelok 18.00, utorok: 6.30, streda: 18.00, štvrtok: 6.30, piatok: 6.30, sobota: 7.00, nedeľa 7.00 hod.
V piatok 31. decembra bude v našej kaplnke adorácia od 23.00 do 24.00 hod. Pozývame vás na túto adoráciu poďakovať sa za uplynulý kalendárny rok.
Večerné sv. omše o 18.00 a ranné o 7.00 hod. budú vysielané aj online.
Sväté prijímanie rozdávame v tomto týždni: v pondelok – štvrtok o 19.00 hod. a v piatok sobotu a nedeľu o 17.00 hod. Kaplnka je otvorená pre súkromnú modlitbu od pondelka do soboty od 8.00
do 16.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 17.00 hod.  

Sviatosť zmierenia vysluhujeme po individuálnom dohovore na telefónnom čísle +421 948 981 960.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok