4. adventná nedeľa


Liturgický kalendár

  • sobota 25. december: narodenie Pána, slávnosť
  • nedeľa 26. december: Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

On-line prenosy sv. omší

Vláda schválila od 10. decembra 2021 nové pravidlá týkajúce sa bohoslužieb. Kostoly a kaplnky budú fungovať v režime OP – očkovaní a tí, ktorí prekonali chorobu. V našej kaplnke budeme môcť mať 30 osôb. Účastníci bohoslužieb musia mať so sebou buď covid pass alebo potvrdenie o prekonaní choroby. Povinný je zoznam účastníkov.

Sväté prijímanie rozdávame raz za deň: v pondelok – sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 17.00 hod.

Z našej kaplnky vysielame iba večerné sväté omše (pon., str., piat.) o 18.00 hod. a v nedeľu ráno o 7.00 hod. Kaplnka je otvorená pre súkromnú modlitbu od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 17.00 hod.       

Sviatosť zmierenia vysluhujeme po individuálnom dohovore.

Časy svätých omší

Nasledujúci týždeň budú sv. omše v našej kaplnke v týchto hodinách: pondelok 18.00, utorok: 6.30, streda: 18.00, štvrtok: 6.30, piatok: 6.30, 24.00, sobota: 7.00, nedeľa 7.00.

V  nedeľu na sviatok Svätej rodiny bude počas sv. omše požehnanie rodín.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok