Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania


Poriadok sv. omší vo veľkonočnej oktáve

  • Veľkonočný pondelok: 8.00 hod.
  • Veľkonočný utorok - Veľkonočný piatok: 18.00 hod.
  • Veľkonočná sobota: 8.00 hod.
  • Nedeľa Božieho milosrdenstva: 8.00 hod.
     

Uplné odpustky v nedeľu božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva nábožne uctí pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu strelnú modlitbu, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať pre seba alebo duše v očistci úplné odpustky.
 

Pomoc sestrám karmelitánkam v Detve

Ešte stále môžete podporiť sestry bosé karmelitánky z Detvy, ktoré sa obracajú na ľudí dobrej vôle s prosbou o finančnú pomoc pri oprave strechy, ktorá im preteká. Za akúkoľvek pomoc ďakujú a všetkých zahŕňajú do svojich modlitieb. Podporiť ich môžete zaslaním milodaru na číslo účtu, ktoré nájdete na našej stránke v príspevku: Prosba o pomoc pre sestry bosé karmelitánky v Detve.
 

2 % z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z daní – údaje nájdete na našej stránke alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

 

16. nedeľa v cezročnom období

Fotogaléria - odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období