Kvetná nedeľa


Online Veľkonočné trojdnie z našej kaplnky:

Zelený štvrtok:  sv. omša bude o 18.30 hod. 
Veľký piatok:  Obrady Veľkého piatku budú o 16.00 hod.
Krížová cesta na Veľký piatok bude vysielaná online z našej kaplnky o 10.00 hod.

Počas tohto dňa nás zaväzuje prísny pôst. Môžeme sa iba raz dosýta najesť.

 

Biela sobota: sv. omša bude o 19.30 hod.

Vzhľadom na pandemickú situáciu nebude tento rok požehnanie veľkonočného jedla. Na našej stránke sa nachádza Modlitba požehnania, ktorú v rodine vykoná otec alebo matka.
Modlitba požehnania

 

Veľkokonočná nedeľa: sv. omša bude o 8.00 hod.


Povzbudzujeme vás aj k sledovaniu online vysielania o. arcibiskupom z Košickej katedrály na www.telke.sk. Časy liturgických slávení sú nasledovné: Zelený štvtok: Omša svätenia olejov: 10.00, Omša Pánovej večere: 18.00, Veľký Piatok: obrady: 15.00, Biela sobota: 19.00, Veľkonočná nedeľa: 10.30.
Slovo arcibiskupa veriacim
 

Vysielanie sv. omší cez rádio Mária

Do stredy 31. marca vysielame online prenosy sv.omší aj prostredníctvom Rádia Mária cez digitálne rádio DAB+.

Sčítanie obyvateľov

Pripomíname vám, že do konca marca prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Je povinné pre všetkých, aj deti. Povzbudzujeme vás k splnenie si tejto občianskej povinnosti.

Pomoc sestrám karmelitánkam v Detve 

Ešte stále môžete podporiť sestry bosé karmelitánky z Detvy, ktoré sa obracajú na ľudí dobrej vôle s prosbou o finančnú pomoc pri oprave strechy, ktorá im preteká. Za akúkoľvek pomoc ďakujú a všetkých zahŕňajú do svojich modlitieb. Podporiť ich môžete zaslaním milodaru na číslo účtu, ktoré nájdete na našej stránke v príspevku: Prosba o pomoc pre sestry bosé karmelitánky v Detve.
 

2 % z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z daní – údaje nájdete na našej stránke alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

16. nedeľa v cezročnom období

Fotogaléria - odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období