Krst Pána


Liturgický kalendár

  • Pondelok 9. január: Sv. Andreja Corsiniho, biskupa, ľubovoľná spomienka
  • Piatok 13. január: Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
  • Nedeľa 15. január: 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

4. nedeľa v období cez rok

Manželské stretko

3. nedeľa cez rok