3. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Utorok 24. január: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

  • Streda 25. január: Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok

  • Štvrtok 26. január: Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

  • Sobota 28. január: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

  • Nedeľa 29. január: 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Manželské stretko

Najbližší piatok 27. januára pozývame manželov na stretko, ktoré začneme sv. omšou o 18.00 hod. Po nej bude nasledovať krátka adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a stretnutie. Pozvanie na stretnutie prijali manželia Pištejovci, ktorí sa podelia svojím svedectvom a oboznámia nás s osobnou skúsenosťou a fungovaním Kaviarne od srdca na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorej pracujú zdravotne znevýhodnení ľudia, ich asistenti, ako aj zdraví občania ako asistenti zdravotne znevýhodnených zamestnancov.

Benefičný koncert

Vo štvrtok 9. februára o 18.00 hod. sa uskutoční v Aule Teologickej fakulty benefičný koncert. Výťažok bude venovaný Krízovému centru pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi.

Deň otvorených dverí

Gymnázium sv. Edity Steinovej pozýva 8. februára od 8.00 do 10.00 hod. na Deň otvorených dverí.

4. nedeľa v období cez rok

Manželské stretko

Krst Pána