33. nedeľa v cezročnom období


Karanténa

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa