32. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • pondelok 9. novembra: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
  • utorok 10. novembra: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • streda 11. novembra: sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
  • štvrtok 12. novembra: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
  • sobota 14. novembra: Všetkých svätých karmelitánskeho rádu, sviatok

On-line prenosy sv. omší

Z našej kaplnky vysielame on-line prenosy sv. omší na: www.youtube.com; kanál: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. Z toho dôvodu meníme aj čas sv. omší. Od pondelka až do piatka budú sv. omše večer o 18.00 hod, v sobotu a v nedeľu bude sv. omša o 8.00 hod ráno.

On-line prenos adorácie a modlitby ruženca

Z našej kaplnky vysielame každý piatok on-line prenos adorácie od 16.45 hod. do 17.45 hod. Počas adorácie sa pomodlíme aj modlitbu ruženca o 17.30 hod. na úmysel za ukončenie pandémie a za Slovensko. Modlitba je spojená aj s úmyslom našich otcov biskupov, ktorí vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Sv. prijímanie a modlitba v kaplnke

Vzhľadom na pandemické opatrenia a kvôli obmedzenému počtu veriacich na bohoslužbách udeľujeme v našej kaplnke každú polhodinu sv. prijímanie: od pondelka do piatka od 14.30 hod. do 16.00 hod. a v  sobotu a v nedeľu od 14.30 hod. do 17.00 hod. Kaplnka je otvorená pre súkromnú modlitbu v pondelok -piatok od 8.00 hod do 16.00 hod. a v sobotu a nedeľu od 9.00 hod. do 17.00 hod. Prosíme o rešpektovanie opatrení: R (nosenie rúška) - O (primeraný odstup) - R (dezinfekcia rúk).

 

 

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období