31. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • Pondelok 1. november: Všetkých svätých, slávnosť
  • Utorok 2. november: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
  • Štvrtok 4. november: Sv. Karol, Boromejský, biskup, spomienka
  • Nedeľa 7. november: 32. nedeľa v období cez rok
     

Sv. omša v pondelok 1. novembra

Z dôvodu, že v pondelok 1. novembra je prikázaný sviatok bude v našej kaplnke sv. omša ráno o 7.00 hod.

Prvopiatkový týždeň

Najbližší piatok je prvý piatok mesiaca a preto bude po sv. omši krátka eucharistická pobožnosť.

Odpustky za duše v očistci v čase pandémie

Aj tento rok bude možné pre pandémiu získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november. To znamená, že ten, kto počas ktoréhokoľvek dňa v mesiaci november nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za duše v očistci spolu s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

1. adventná nedeľa

34. nedeľa v cezročnom období

Odpustky za duše v očistci v čase pandémie

31. nedeľa v cezročnom období