30. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • Pondelok 25. október: Sv. Maur, biskup, ľubovoľná spomienka
  • Štvrtok 28. október: Sv. Šimon a Júda, apoštoli, sviatok
  • Nedeľa 31. október: 31. nedeľa v období cez rok

Nový preklad evanjelia podľa Lukáša

Vydavateľstvo Postoj Media  ponúka nový preklad a krátky komentár Lukášovho evanjelia, ktorý  pripravili desiatich popredných slovenských biblistov, jazykovedcov a kulturológov. Podľa profesora pápežského inštitútu v Ríme Petra Dubovského, SJ, táto veľkolepá práca pomôže slovenskej verejnosti spoznať tajomstvá Lukášovho evanjelia.
Lukášovo evanjelium – nový preklad a krátky komentár získate v predpredaji so zľavou 20 %, ponuka platí do 4. 11. 2021.

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života organizuje 18. ročník pro-life kampane na Slovensku Sviečka za nenarodené deti. Jej vrchol je už tradične 2. novembra – v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.
Kampaň pozýva ľudí, aby si na prelome októbra a novembra spomenuli na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Pozýva k modlitbe za tých, ktorí sú zranení skúsenosťou potratu, i za zmenu zmýšľania tých, ktorí nenarodené deti nepovažujú za hodné ochrany od počatia. 
Sviečky na nachádzajú vzadu na stolíku. Zakúpením sviečky podporíte aktivity Fóra života.

Zmena času

Upozorňujeme vás na zmenu času, ktorá bude na budúcu sobotu, keď sa ručička hodiniek posunie z 03.00 hodiny letného času na 02.00 hodiny stredoeurópskeho času.

1. adventná nedeľa

34. nedeľa v cezročnom období

Odpustky za duše v očistci v čase pandémie

31. nedeľa v cezročnom období