3. Veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • Pondelok: 2. mája: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • Utorok: 3. mája: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
  • Nedeľa: 8. máj: 4. veľkonočná nedeľa

Poriadok sv. omší

V našej kaplnke sa vraciame k sláveniu sv. omší v takých časoch ako bolo pred vypuknutím pandémie. To znamená, že sv. omša bude aj v sobotu večer o 18.00 hod. Ranná sv. omša v sobotu o 6.30 hod. zostáva.

Prvopiatkový týždeň

Tento týždeň je prvopiatkový a v piatok po sv. omši bude krátka pobožnosť k Božskému Srdcu.

Máj – mesiac Panny Márie

V mesiaci máj sa budeme v našej kaplnke modliť pobožnosť Loretánskych litánií 15. minút pred večernou svätou omšou okrem soboty večer a po raňajších sv. omšiach okrem nedele.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok