Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania


Liturgický kalendár

  • 2. veľkonočná nedeľa alebo nedeľa Božieho milosrdenstva      
     

Poriadok sv. omší vo veľkonočnej oktáve

V najbližšom týždni veľkonočnej oktávy budú v našej kaplnke sv. omše iba v piatok o 18.00 hod, sobotu ráno o 6.30 hod. a v nedeľu o 7.00 hod. V ostatné dni sv. omše nebudú.
 

Úplné odpustky v nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva nábožne uctí pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu strelnú modlitbu, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať pre seba alebo duše v očistci úplné odpustky.

 

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa