2. Veľkonočná nedeľa


Sviatok Božieho milosrdenstva v diecéznej svätyni na KVP

Duchovní otcovia z diecéznej svätyne na KVP pozývajú na slávenie odpustovej slávnosti Božieho Milosrdenstva. Podrobný program odpustovej slávnosti, ktorý sa začína už v sobotu 27. apríla, nájdete na plagáte na výveske.

Sv. omša s o. Lukášom Kansym OCD v pondelok  29. apríla

V pondelok 29. apríla pri sv. omši o 18.00 hod. bude koncelebrovať a zároveň mať kázeň náš poľský spolubrat o. Lukáš Kansy OCD, ktorý je v súčasnosti jeden zo siedmich radcov generálneho predstaveného nášho Rádu Saveria Cannistru OCD v Ríme.

Sv. omša s deťmi  v piatok  3. mája

V piatok 3. mája bude sv. omša o 18.00 hod. s účasťou detí. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť a potom možnosť stretnúť sa v kláštore v Sále sv. Rodiny.

Časopis Milujte sa!

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo časopisu Milujte sa!
Téma aktuálneho čísla je: Svätosť človeka sa rodí v bolesti. Cena časopisu je 1,00 €.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období