Manželské stretnutie 31. mája 2019


S ľutosťou vás informujeme, že plánované aprílové stretko manželov (26. 4.) musíme zrušiť. Najbližšie stretko bude zrejme až 31. mája 2019 a možno si v rámci toho stretnutia vykonáme "auto-púť" do diecéznej mariánskej svätyne v Obišovciach.

Svätá omša s detmi na budúci piatok 3. mája 2019 platí.

Požehnané dni!

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období