15. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • 12. júl: Sv. Ľudovíta a Márie Zélie Martinovcov, ľubovoľná spomienka
  • 13. júl: Sv. Terézie od Ježiša de Los Andes, panny, spomienka,
  • 15. júl: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • 16. júl: PREBL. PANNY MÁRIE Z HORY KARMEL, slávnosť
  • 17. júl: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
  • 18. júl: 16. nedeľa v období cez rok

Novéna a slávnosť Panny Márie Karmelskej

Do 15. júla naďalej prebieha novéna k Panne Márii Karmelskej. Začíname vešperami o 16.30, po nich o 16.45 je adorácia Najsv. Sviatosti a o 17.00 sa pomodlíme ruženec. Sv. omša začína o 18.00 hod. Tento rok sa nám prihovára o. Dušan Hricko, OCD z BB.
Pozývame vás aj na odpustovú slávnosť v piatok 16. júla. Sv. omšu o 18.00 bude sláviť dekan BB - mesto, vdp. Gabriel Brendza. Novénu aj samotnú slávnosť vysielame od 16.45 hod. aj prostredníctvom internetu na:
www.youtube.com, kanál: Kláštor bosých karmelitánov alebo na FB v skupine Priatelia Karmelu.
Vzhľadom na pandemické opatrenia môžu v lavici sedieť najviac dvaja ľudia. V prípade veľkého počtu ľudí na odpustovej slávnosti vás prosíme aby ste si so sebou priniesli aj malé stoličky na sedenie a ak bude pekné počasie môžete sedieť pred kláštorom. Zvuk bude zabezpečený. Ďakujeme vám, že dodržiavate opatrenia.

Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať prosby na vaše úmysly. Môžete ich písať na kartičky, ktoré nájdete vzadu na lavičke alebo na okne pri obraze sv. Jozefa alebo posielať aj prostredníctvom mailu na našu adresu:
lorincik.karmel@gmail.com.
Sv. omše počas novény sú o 18.00 hod. V najbližšiu sobotu a nedeľu budú sv. omše ešte o 8.00 hod. ráno.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok