14. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • 5. júl: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, slávnosť (sv. omša o 8.00 hod.)
  • 7. júl: Prebl. Panna Mária, Matka Božej milosti, spomienka
  • 11. júl: 15. nedeľa v období cez rok (sv. omša o 8.00 a o 18.00 – novéna)
     

Novéna k Panne Márii Karmelskej

Od najbližšej stredy 7. júla do 15. júla bude v našej kaplnke prebiehať novéna k Panne Márii Karmelskej. Program novény bude nasledovný: začíname vešperami o 16.30, po nich o 16.45 bude adorácia Najsv. Sviatosti a o 17.00 sa pomodlíme ruženec. Sv. omša začne o 18.00 hod. Tento rok sa nám prihovorí o. Dušan Hricko, OCD z BB.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať prosby na vaše úmysly. Môžete ich písať na kartičky, ktoré nájdete vzadu na lavičke alebo na okne pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby môžete posielať aj prostredníctvom mailu na našu adresu: lorincik.karmel@gmail.com.
Zároveň vás pozývame aj na odpustovú slávnosť v piatok 16. júla. Sv. omšu o 18.00 bude sláviť dekan BB - mesto, vdp. Gabriel Brendza. Program v deň slávnosti bude taký istý ako počas novény.
Novénu aj samotnú slávnosť budeme od 16.45 hod. vysielať aj prostredníctvom internetu
na: www.youtube.com, kanál: Kláštor bosých karmelitánov alebo na FB v skupine Priatelia Karmelu.
Sv. omše počas novény budú vždy o 18.00 hod. a v nedeľu aj o 8.00 ráno.

Koniec dišpenzu od účasti na sv. omšiach

Pripomíname, že od 1. júla sme povinní zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Pomoc obetiam tornáda na Morave

Slovenská Katolícka charita vyhlásila zbierku pre tých, ktorých zasiahlo ničivé tornádo na Morave. Dary do zbierky od 25.6. budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutým rodinám a jednotlivcom na južnej Morave, ktorým búrka s tornádom zničili domov. Údaje ako pomôcť nájdete na www.charita.sk.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok