12. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  - pondelok 24. júna: slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

   - piatok 28. júna: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

   - sobota 29. júna: slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov


Vďaka za pomoc pri upratovaní v kláštore

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám v uplynulých dňoch pomohli pri upratovaní kláštora.


Sväté omše znovu v kláštornej kaplnke

V súvislosti s ukončenými stavebnými prácami na prízemí a prvom poschodí kláštora sv. omše opäť slávime v kláštornej kaplnke. Za poskytnutie priestorov kostola ďakujeme duchovnému otcovi Martinovi Novotnému.


Celomestská Eucharistická procesia
,  23. júna

Otec arcibiskup Bernard nás všetkých pozýva na celomestskú Eucharistická procesiu, ktorá bude v najbližšiu nedeľu 23. júna a začne sa svätou omšou o 9.30 hod. v Dóme sv. Alžbety.


Pomoc pri skladaní listov pre dobrodincov

Prosíme Vás o pomoc pri skladaní listov, ktoré budeme posielať koncom budúceho týždňa našim dobrodincom. Ak nám niekto túži pomôcť, nech sa prihlási v sakristii.
 Podklady by mali byť hotové už v najbližšiu stredu alebo štvrtok. Vtedy urobíme rozvoz.


Manželské stretnutie  v piatok  28. júna

Všetkých manželov pozývame na posledné stretnutie v tomto školskom roku - na budúci piatok 28. júna.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a po nej spoločná opekačka aj s deťmi vonku pred kláštorom. Keďže v tento deň je liturgická slávnosť, tak môžeme jesť aj mäsité výrobky. :-)


Prikázaný sviatok – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, 29. júna

V sobotu 29. júna je prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a vyhýbanie sa ťažkým nepotrebným prácam.

Sv. omše v deň slávnosti, t.j. v sobotu, budú v našej kaplnke dve: ráno o 7.00 hod. a večer o 18.00 hod.