1. pôstna nedeľa


Novéna k sv. Jozefovi

V našej kaplnke sa budeme pripravovať na slávnosť sv. Jozefa novénou
od 10. do 18. marca. Každý deň bude sv. omša o 18.00 hod., počas ktorej sa nám prihovoria rehoľní kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze. Sväté omše na úmysly novény budeme vysielať aj prostredníctvom internetu. Program začne adoráciou o 17.00 hod., modlitbou ruženca o 17.15 hod. (v piatok to bude krížová cesta) a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň samotnej slávnosti bude sláviť rektor Kňazského seminára vdp. Štefan Novotný.
Kartičky, na ktoré môžete písať vaše prosby sú umiestené vzadu na lavici alebo vpredu pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby k sv. Jozefovi môžete zasielať aj prostredníctvom mailu, alebo listom na adresu kláštora. Informácie o novéne nájdete vzadu na výveske.
Na budúcu nedeľu 13. marca, bude okrem večernej sv. omše o 18.00 hod. aj sv. omša ráno o 7.00 hod.

 

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budeme modliť v našej kaplnke každý piatok o 17. 15 hod. Krížová cesta bude vysielaná aj online.

 

2% z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

 

Možnosť podporiť sestry bosé karmelitánky z Charkova

Viacerí z vás sa pýtali ako môžu pomôcť sestrám bosým karmelitánkam z ukrajinského Charkova, ktoré dočasne bývajú v našom kláštore. Jednou z vhodných možností je finančný milodar, ktorý môžete osobne priniesť v obálke do sakristii. Na obálku uveďte mená alebo rodinu darcov, aby sa tak sestry mohli za vás modliť.

Milodar môžete poslať aj bankovým prevodom na tento účet:

SK10 8360 5207 0042 0688 7178
SWIFT: BREXSKBX

s poznámkou: Pre karmelitánky z Charkova.

Za všetky milodary pre sestry bosé karmelitánky aj za vaše modlitby za ne i za Ukrajinu v mene sestier úprimne ďakujeme.

14. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara