8. nedeľa cez rok


 

Liturgický kalendár

  • streda 2. marec: POPOLCOVÁ STREDA
  • nedeľa 6. marec: 1. pôstna nedeľa

Popolcová streda

V stredu 2. marca je Popolcová streda, ktorou sa v Cirkvi začína pôstne obdobie.
Tento deň nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsitých pokrmov a prísny pôst, tzn. môžeme sa počas dňa najesť dosýta iba jeden raz. Pápež František pozýva všetkých veriacich, aby na Popolcovú stredu zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzuje veriacich, „aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny“, povedal pápež František.
 

Uvoľňovanie opatrení

Vláda zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Keďže na svätú omšu môžu prísť všetci, z toho dôvodu už nebudeme v našej kaplnke rozdávať sv. prijímanie. Tešíme sa na vás u nás na sv. omši.

Novéna k sv. Jozefovi

V našej kaplnke sa budeme pripravovať na slávnosť sv. Jozefa novénou od 10. do 18. marca. Každý deň bude sv. omša o 18.00 hod. počas ktorej sa nám prihovoria rehoľní kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze. Sväté omše na úmysly novény budeme vysielať aj prostredníctvom internetu. Program začne adoráciou o 17.00 hod., modlitbou ruženca o 17.15 hod.  a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň samotnej slávnosti bude sláviť rektor Kňazského seminára vdp. Štefan Novotný.
Kartičky, na ktoré môžete písať vaše prosby sú umiestené vzadu na lavici alebo vpredu pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby k sv. Jozefovi môžete zasielať aj prostredníctvom mailu, alebo listom na adresu kláštora. Informácie o novéne nájdete vzadu na výveske.

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budeme modliť v našej kaplnke každý piatok o 17. 15 hod. Krížová cesta bude vysielaná aj online.

2% z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme. 

Prvý piatok mesiaca

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci a po sv. omši bude krátka pobožnosť k Božskému Srdcu.

 

14. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara