1. Pôstna nedeľa


Novéna pred slávnosťou sv. Jozefa    10. – 18. marca

Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou sv. Jozefa, ktorá sa v našej kaplnke začne konať už od najbližšej nedele 10. marca do pondelka 18. marca.
Každý deň program začína vešperami o 16.30 hod., pokračuje Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca. Sv. omša bude každodenne o 18.00 hod. a celebrovať ju budú kňazi z rozličných farností i kláštorov. Na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu novény.
V nedele bude sv. omša aj o 7.00 hod. ráno.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať sv. Jozefovi úmysly, ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly modlitieb k sv. Jozefovi – nachádzajú sa pri obraze sv. Jozefa a na lavičke vzadu v kaplnke.
Na plagáte vo vestibule si môžete pozrieť rozpis kňazov, ktorých sme pozvali a ktorí budú celebrovať sv. omše počas jednotlivých dní novény.
Počas celej novény máme tiež možnosť vykonať konkrétny skutok dobročinnej lásky voči chudobným prinesením trvanlivých potravín, drogérie alebo milodaru. Tie vo vestibule bude zbierať Maják nádeje – občianske združenie, ktoré pomáha chudobným rodinám z Košíc a okolia.

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa v našej kaplnke modlíme každý piatok o 17.15 hod.

Nové číslo časopisu Cesta

Na polici s knižkami vo vestibule nájdete marcové číslo charitného časopisu CESTA. Je v ňom napr. rozhovor s docentom Michalom Vašečkom o obetiach arogantnej moci; článok: Vojna bez obetí neexistuje – o kríze v Sýrii alebo profil osobnosti Marie Curie-Skłodowskej a iné.
Zakúpením časopisu CESTA podporujete katolícku charitu. Jeho cena je 1,40 €.

Manželské stretnutie v piatok 28. júna 2019

12. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého