Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej


Bratia bosí karmelitáni vás pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej od 7. do 16. júla 2022. 

Plagát novény a odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej (pdf)

14. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara