Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej


Bratia bosí karmelitáni vás pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej od 7. do 16. júla 2022. 

Plagát novény a odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej (pdf)

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa