27. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • Pondelok 4. október: Sv. František z Assisi, spomienka
  • Utorok 5. október: Sv. Faustína Kowalská, ľubovolná spomienka
  • Štvrtok 7. október: Ružencová Panna Mária, spomienka
  • Nedeľa 10. september: 28. nedeľa v období cez rok

Predĺženie charitatívnej zbierky pre Kubu

Zbierku pre Kubu, ktorú ohlásili biskupi Slovenska po návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku, je možné podporiť do konca kalendárneho roka 2021. 
Záujemcovia tak môžu urobiť na číslo účtu vo Všeobecnej úverovej banke SK31 0200 0000 0044 9834 3155. Ide o účet, ktorý je určený iba pre potreby tejto zbierky. 
Plagát s QR kódom nájdete na nástenke.

Ďakujeme za podporu.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období