26. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

29. septembra: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. septembra  
sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. októbra: sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), sviatok
2. októbra: Svätých anjelov strážcov, spomienka

 

Sv. omša v pondelok aj ráno

Najbližší pondelok 29. septembra bude sv. omša aj ráno o 6.30 hod.

Prvý piatok mesiaca

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Po sv. omši bude tradičná prvopiatková pobožnosť.
 

Personálne zmeny

Od 1. októbra sa v našej komunite udejú personálne zmeny. Provinciálny predstavený určil miesto nového pôsobenia dvom bratom: o. Bernardovi a br. Stanislavovi. O. Bernard odchádza na nové pôsobisko, do Banskej Bystrice a brat Stanislav na Staré Hory. Nahradí ich o. Miloš, ktorý k nám príde zo Starých Hôr. Touto cestou sa im chceme poďakovať za službu v našom spoločenstve a prajeme im veľa Božích milostí vo svojom povolaní a na nových miestach, kam ich Pán posiela.

 

Dávame do pozornosti stolný kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2021 v cene 2,90. Zakúpiť si ho môžete vzadu na poličke s knihami a tiež nové číslo časopisu Nové mesto, kde nájdete zaujímavé články; napr. o tom, čo trápi najviac mladých Slovákov, svedectvo Paľa Danka, moderátora TvLux o svojej mame Priske Dankovej a rozhovor s psychológom na tému sexuálnej výchovy detí. Cena je 1 euro.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období