19. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- pondelok 10. augusta: sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
- utorok 11. augusta:  spomienka sv. Kláry, panny
- piatok 14. augusta: spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
- sobota 15. augusta:  slávnosť NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE


Prikázaný sviatok – Nanebovzatie Panny Márie, 15. augusta

V sobotu 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a vyhýbanie sa ťažkým nepotrebným prácam.
Keďže sviatok vyšiel akurát na sobotu, tak ranná sv. omša bude o 7:00 hod. A z tejto slávnosti bude tiež sv. omša v sobotu večer o 18:00 hod. a tak isto na vigíliu, t.j. v piatok večer o 18:00 hod.


Sv. omša s novým o. Provinciálom

V piatok a sobotu navštívi našu komunitu nový Provinciál o. Piotr Jackowski, OCD. Počas sv. omše v piatok o 18:00 hod. sa nám prihovorí v kázni. Túto sv. omšu budeme vysielať naživo.


Nové číslo časopisu Nové mesto

Vo vestibule na polici s knihami je nové letné číslo časopisu NOVÉ MESTO. Nájdete v ňom zaujímavé články a rozhovory, niektoré na tému COVID-19. Cena časopisu je 1,00 €.
Niektoré články si môžete prečítať aj na internetovej stránke: www.nm.sk.

 

Výlet na hrad Kamenica

24. nedeľa v cezročnom období

21. nedeľa v cezročnom období

Svätá omša za účasti Provinciála Piotra Jackowského - fotogaléria