Vianočné sviatky na Karmeli v Lorinčíku


Utorok 24. 12. 2019

16:30 Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána

23:00 Posvätné čítanie zo slávnosti Narodenia Pána

24:00 POLNOČNÁ sv. omša

 

Streda  25. 12. 2019

06:30 Ranné chvály zo slávnosti Narodenia Pána

07:00 Sv. omša NA ÚSVITE

17:45 Druhé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána

18:00 Spievanie kolied a vianočných piesní
          Požehnanie detí pri jasličkách

20:00 Kompletórium
 

Štvrtok  26. 12. 2019

06:30 Ranné chvály zo sviatku sv. Štefana

07:00 Sv. omša

17:30 Vešpery

17:45 – 18:45  Rozjímanie (modlitba v tichu)

19:15 Kompletórium

Prajeme Vám milostiplné a požehnané sviatky Pánovho narodenia!