Turistika v nedeľu 2. augusta 2020


Na budúcu nedeľu 2. augusta v prípade priaznivého počasia pozývame priaznivcov turistiky na výlet do Vysokých alebo Nízkych Tatier.
Pôjdeme autami - zraz bude pred kláštorom po rannej sv. omši, t.j. o 8:30 hod.

Výlet na hrad Kamenica

24. nedeľa v cezročnom období

21. nedeľa v cezročnom období

Svätá omša za účasti Provinciála Piotra Jackowského - fotogaléria