Svätá omša s deťmi v piatok 4. októbra


V piatok 4. októbra bude sv. omša o 18.00 hod. s účasťou detí. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť a potom možnosť stretnúť sa v sále sv. Rodiny.

1. adventná nedeľa

34. nedeľa v cezročnom období

Odpustky za duše v očistci v čase pandémie

31. nedeľa v cezročnom období