Stretnutie mladých ľudí v piatok 14. februára 2020Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 14. februára. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa spoločne pomodlíme modlitbu ruženca