Stretnutie mladých ľudí piatok 20. septembra 2019


Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora v piatok 20. septembra. Po sv. omši o 18.00 hod. si spolu pozrieme film v sále sv. Rodiny.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období