Stretnutie mladých ľudí piatok 20. novembra 2019


Mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora v piatok 20. novembra. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať najprv eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa pomodlíme modlitbu ruženca. Po skončení adorácie si ešte budeme môcť spoločne pozrieť film.

11. nedeľa v cezročnom období

10. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa zoslania Ducha Svätého