Stretnutie mladých ľudí piatok 20. novembra 2019


Mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora v piatok 20. novembra. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať najprv eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa pomodlíme modlitbu ruženca. Po skončení adorácie si ešte budeme môcť spoločne pozrieť film.

Duchovná obnova pre mladých mužov v Lorinčíku

Stretnutie mladých ľudí v piatok 31. 1. 2020

3. nedeľa v cezročnom období

Manželské stretnutie 24.1.2020