Stretnutie mladých ľudí  piatok 10. januára 2020


Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 10. januára. Po sv. omši o 18:00 hod. si spolu pozrieme film v sále sv. Rodiny.

Duchovná obnova pre mladých mužov v Lorinčíku

Stretnutie mladých ľudí v piatok 31. 1. 2020

3. nedeľa v cezročnom období

Manželské stretnutie 24.1.2020