Stretnutie mladých ľudí  piatok 10. januára 2020


Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 10. januára. Po sv. omši o 18:00 hod. si spolu pozrieme film v sále sv. Rodiny.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období