Stretnutia nezadaných 30+


Božie slovo v mojom živote
Moje miesto v Božom pláne

Slobodní, nezadaní, sami, muži, ženy po 30 - tke pozývame Vás na stretnutia – „stretko“

Stretnúť sa pri: adorácii, uvažovaní nad Božím Slovom, dobro-voľných rozhovoroch pri čaji

Kde?: Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku

Kedy?: posledný štvrtok v mesiaci o 18.00

Termíny:
október: 22. 10
november: 19. 11.
december: 17. 12.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok