Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2020


Liturgický kalendár

- utorok 7. júla: spomienka Prebl. Panny Márie, Matky Božej milosti
- sobota 11. júla:  sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Turistická prechádzka do Tatier nedeľa  5. júla

V nedeľu 5. júla pozývame priaznivcov turistiky na prechádzku do Vysokých Tatier. Prechádzka bude vhodná aj pre rodiny s deťmi. Plánovaná trasa: zo Štrbského na Popradské pleso a späť – buď po vlastných alebo vláčikom do Štrbského plesa.
Počasie sa zatiaľ ukazuje dobré, tak nám to už snáď vyjde. Išli by sme autami - zraz bude pred kláštorom po rannej sv. omši, t.j. o 9:45 hod. Komu je lepšie, môže sa pridať aj po ceste do Tatier. Treba si zobrať rúško (na čas vo vnútri chaty), pršiplášť alebo dáždnik, prikrývku hlavy, opaľovací krém a vreckové s malým príspevkom na benzín.

 

Novéna pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej

Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej, ktorá sa začne v utorok 7. júla a bude trvať do stredy 15. júla.
Duchovný program sa každý deň začne vešperami o 16:30hod., bude pokračovať Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca.
Sv. omša počas novény bude bývať každý deň o 18:00 hod. a celebrovať ju bude náš spolubrat o. Stanisław Miernik, OCD z kláštora na Starých Horách. Na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu novény. V nedeľu 12. júla bude sv. omša nielen večer o 18:00 ale aj ráno o 8:00 hod.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať Panne Márii Karmelskej Vaše úmysly, ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly modlitieb k Panne Márii Karmelskej. Tie nájdete na okne pri obraze sv. Jozefa a na lavičke vzadu pri sväteničke.

Odpustovú sv. omšu 16. júla bude celebrovať o 18:00 hod. večer Vladyka Cyril Vasiľ, CJ, apoštolský administrátor košickej eparchie.

Celú novénu aj odpustovú slávnosť budeme vysielať naživo od 16:30 hod. cez stránku: www.youtube.com na kanáli: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. Odkaz nájdete aj na FB v skupine Priatelia Karmelu.

 

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období