Palmová nedeľa


Liturgický kalendár

  • Štvrtok Pánovej večere
  • Piatok Utrpenia Pána
  • Svätá Sobota/Veľkonočná Vigília
  • Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania
     

Veľkonočné trojdnie

  • Štvrtok pánovej večere: Sv. omša bude v kostole o 18.00 hod.
  • Piatok utrpenia pána:  Obrady Veľkého Piatku budú v kostole o 15.00 hod.
  • svätá Sobota /Veľkonočná vigília: Sv. omša bude v kostole o 19.30 hod.
  • Veľkonočná Nedeľa: Sv. omša bude v kláštornej kaplnke o 7.00 hod.

Tradičná krížová cesta na Piatok Utrpenia Pána bude tento rok o 10.30 hod. Začneme ju pri kostole v Lorinčíku a pôjdeme smerom do lesa popri kláštore.
Počas tohto dňa nás zaväzuje prísny pôst. Môžeme sa iba raz dosýta najesť.

Vo Svätú Sobotu o 15.00 hod. bude požehnanie veľkonočných jedál pri kostole sv. Vavrinca.

Celé obrady veľkonočného Trojdnia budeme z kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku vysielať aj cez internet. Nedeľná sv. omša Pánovho Zmŕtvychvstania bude aj vysielaná z našej kláštornej kaplnky.
 

2% z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

 

5. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania