Oznamy - 8. nedeľa v cezročnom období


Sv. omša v pondelok ráno

V pondelok 4. marca bude sv. omša aj ráno o 6.30 hod.

Popolcová streda  6. marca 

V stredu 6. marca je Popolcová streda, ktorou sa v Cirkvi začína pôstne obdobie. Keďže sv. omša bude v tento deň aj v kostole (večer o 17.30 hod.), tak u nás v kaplnke bude sv. omša ráno o 6.30 hod. V stredu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsitých pokrmov a prísny pôst, tzn. môžeme sa počas dňa najesť dosýta iba raz.

Pobožnosť krížovej cesty  8. marca 

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa v našej kaplnke budeme modliť každý piatok trištvrte hodinu pred sv. omšou, teda o 17.15 hod. Najbližšia pobožnosť krížovej cesty bude v piatok 8. marca.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám pomohli pri skladaní listov pre dobrodincov. S Vašou pomocou sme ich mohli veľmi rýchlo odoslať. 

2 percentá

Ďakujeme aj tým, ktorí ste nás minulý rok obdarovali 2 percentami z dane. Aj tento rok nás môžete týmto spôsobom podporiť. Tlačivá sú vzadu na lavičke ako aj na poličke pri knihách vo vestibule.

Časopis Milujte sa!

Vo vestibule medzi knižkami nájdete nové číslo časopisu Milujte sa! Sú v ňom napr. dva články o mladých Božích služobníkoch Carlovi Acutisovi a Sandre Sabattini, svedectvo o vernosti manželskému zväzku, rady ako si zachovať čisté srdce alebo článok: Teológia tela Jána Pavla II. Cena časopisu je 1,00 €.

Predstavenie V Betánii

Divadelná skupina Nádenník pozýva na poslednú príležitosť vidieť divadelné predstavenie biblického príbehu Lazarovej rodiny: V Betánii. Účinkujú v ňom mladí z košického saleziánskeho strediska Tri Hôrky. Predstavenia sú dve: 9. a 10. marca o 19.00 hod. v Kultúrnom centre kresťanov FUGA na Mojzesovej ul. 62. Lístky si zakúpite na: www.fuga.sk.

Novéna pred slávnosťou sv. Jozefa    10. – 18. marca

Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou sv. Jozefa, ktorá sa v našej kaplnke začne konať od budúcej nedele 10. marca do pondelka 18. marca. 
Program sa každý deň začne vešperami o 16.30, bude pokračovať Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca. Sv. omša bude bývať každodenne o 18.00 hod. a budú ju celebrovať kňazi z rozličných farností i kláštorov. Na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu novény.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať sv. Jozefovi Vaše úmysly, ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly modlitieb k sv. Jozefovi. Tie nájdete pri obraze sv. Jozefa a na lavičke vzadu v kaplnke.
Odpustovú sv. omšu v deň slávnosti, v utorok 19. marca, bude celebrovať Vdp. Vladimír Šosták, biskupský vikár košickej arcidiecézy.

Manželské stretnutie v piatok 28. júna 2019

12. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého