Oprava strechy kláštora v Detve - fotogaléria


Poďakovanie sestier bosých karmelitánok z Detvy

Milí naši priatelia a dobrodinci!

S Vašou štedrou finančnou podporou sa nám podarilo vyzbierať dostatok prostriedkov na opravu strechy na našom kláštore.
S realizáciou opráv sa začalo už vo Veľkom týždni a bude sa pokračovať v nasledujúcich dňoch. Zatiaľ práce čakajú kvôli nepriaznivému počasiu.
Chceme sa Vám preto veľmi pekne poďakovať a uistiť o našich modlitbách za každého z Vás.
Nech dobrý Boh rozhojní vo Vás každú milosť! „Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.“
(2Kor 9,15)

Vďačné sestry bosé karmelitánky z Detvy


 

Pozrite si fotografie z opravy strechy kláštora bosých karmelitánok v Detve.

11. nedeľa v cezročnom období

10. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa zoslania Ducha Svätého