Novéna pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej


Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej, ktorá sa začne na budúcu nedeľu 7. júla a bude trvať do pondelka 15. júla.
Duchovný program sa každý deň začne vešperami o 16.30, bude pokračovať Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca.
Sv. omša počas novény bude bývať každý deň o 18.00 hod. a celebrovať ju bude náš spolubrat o. Paweł Wojnowski, OCD z kláštora v Banskej Bystrici. Na záver sv. omše sa pomodlíme modlitby novény. V nedele 7. a 14. júla bude sv. omša nielen večer o 18.00 ale aj ráno o 7.00 hod.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať Panne Márii Karmelskej Vaše úmysly, ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly modlitieb k Panne Márii Karmelskej. Tie nájdete na okne pri obraze sv. Jozefa a na lavičke vzadu pri sväteničke.

Odpustovú sv. omšu 16. júla bude celebrovať o 18.00 hod. večer o. Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, jasovský opát.