Novéna k sv. Jozefovi sa nám blíži... Pozývame!


Od nedele 10. marca každý večer od 16.30h. Sv. omša o 18.00h. vždy s iným kňazom celebrantom.

 

2. Pôstna nedeľa

1. Pôstna nedeľa

Novéna k sv. Jozefovi sa nám blíži... Pozývame!

Svedectvo Gorana Čurkoviča