Novéna k sv. Jozefovi sa nám blíži... Pozývame!


Od nedele 10. marca každý večer od 16.30h. Sv. omša o 18.00h. vždy s iným kňazom celebrantom.

 

Manželské stretnutie v piatok 28. júna 2019

12. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého