Novéna k sv. Jozefovi


V našej kaplnke sa budeme pripravovať na slávnosť sv. Jozefa novénou od 11. do 20. marca. Každý deň bude sv. omša o 18.00 hod., počas ktorej sa nám prihovoria kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze. Sväté omše na úmysly novény budeme vysielať aj prostredníctvom internetu. Program začne adoráciou o 17.00 hod., modlitbou ruženca o 17.15 hod. (v piatok to bude krížová cesta) a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň samotnej slávnosti bude sláviť arcibiskup Cyril Vasil', eparchiálny biskup Košickej eparchie.

Kartičky, na ktoré môžete písať vaše prosby sú umiestené vzadu na lavici alebo vpredu pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby k sv. Jozefovi môžete zasielať aj prostredníctvom mailu, alebo listom na adresu kláštora. Informácie o novéne nájdete vzadu na výveske.

Plagát (pdf)

Kartička

5. pôstna nedeľa

Fotogaléria - odpustová slávnosť sv. Jozefa

4. pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa