Novéna a slávnosť Panny Márie Karmelskej


Pozývame Vás k účasti na záverečných dňoch novény pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej. Novéna trvá do pondelka 15. júla.

Duchovný program sa každý večer začína vešperami o 16.30 hod., pokračuje Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca. Sv. omša ja o 18.00 hod. Na záver sv. omše sa modlíme modlitbu novény. V nedeľu 14. júla bude sv. omša nielen večer o 18.00 ale aj ráno o 7.00 hod.

V utorok 16. júla Vás pozývame na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej. Duchovný program bude podobný ako počas novény. Slávnostnú sv. omšu o 18.00 hod. bude celebrovať o. Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, jasovský opát. Záujemcovia o prijatie karmelitánskeho škapuliara ho môžu prijať po sv. omši.

Žienky prosíme o prípravu koláčov, aby sme nimi mohli pohostiť účastníkov odpustu.