Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej


Bratia bosí karmelitáni vás pozývajú na novénu a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej od 7. do 16. júla 2021.

Plagát novény a odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok