Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej


Bratia bosí karmelitáni vás pozývajú na novénu a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej od 7. do 16. júla 2021.

Plagát novény a odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období