Nedeľa Krstu Krista Pána


Liturgický kalendár

  - piatok 17. januára: spomienka sv. Antona, opáta
 

Hodinová adorácia v piatok  17. januára

Pozývame Vás na hodinovú Eucharistickú adoráciu v najbližší piatok 17. januára pred večernou sv. omšou, tj. od 16:45 do 17:45 hod.

Stretnutie mladých ľudí  piatok 17. januára

Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 17. januára. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa spoločne pomodlíme modlitbu ruženca.

Prechádzka do prírody v nedeľu  19.  alebo  26. januára

Na budúcu nedeľu 19. januára alebo poslednú nedeľu 26. januára plánujeme (v prípade priaznivého počasia) prechádzku do prírody do Vysokých Tatier, ktorá by bola vhodná aj pre deti. Viac informácií podáme neskôr.

Nové číslo časopisu Cesta

Vo vestibule na polici s knihami je nové januárové číslo charitného časopisu CESTA s témou POKOJ.
Nájdete v ňom zaujímavý rozhovor s bosým karmelitánom z Čiech, o. Petrom Glogarom o manželstve, ktoré je Božím modelom; profil osobnosti Leva Nikolajeviča Tolstoja a ďalšiu časť rozhovoru o vesmíre a Bohu.
Zakúpením časopisu podporujete katolícku charitu. Jeho cena je 1,40 €.