Nedeľa Krista Kráľa


Liturgický kalendár

  • utorok 24. novembra: sv. Ondrej Dung - Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci, spomienka
  • štvrtok 26. novembra: sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, ľub. spomienka
  • nedeľa 29. novembra: 1. adventná nedeľa

Požehnanie adventných vencov

Na budúcu nedeľu začíname sláviť nové liturgické obdobie Adventu. Počas sv. omše vám požehnáme adventné vence. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe rodín pri adventnom venci. Skúsme sa, aj napriek obmedzeniam v tichu a pokoji pripravovať na slávenie Vianoc.

On-line prenosy sv. omší

Z našej kaplnky naďalej vysielame on-line prenosy sv. omší na: www.youtube.com; kanál: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. Od pondelka až do piatka budú sv. omše večer o 18.00 hod, v sobotu a v nedeľu bude sv. omša o 8.00 hod ráno.

On-line prenos adorácie a modlitby ruženca

Každý piatok sa môžete zapojiť do on-line adorácie od 16.45 hod. do 17.45 hod. Počas adorácie sa pomodlíme aj modlitbu ruženca o 17.30 hod. na úmysel za ukončenie pandémie a za Slovensko. Modlitba je spojená aj prísnym pôstom v piatok za odvrátenie pandémie, ktorý trvá až do 18. decembra 2020.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období