Nedeľa Božieho milosrdenstva


Liturgický kalendár

  • 23. apríl: 3. veľkonočná nedeľa        

Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si dnes, v nNedeľu Božieho milosrdenstva nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu strelnú modlitbu, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti, môže získať pre seba úplné odpustky.

 

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa