Manželské stretnutie14. decembra 2018


Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 14. decembra.
V tento deň máme v Karmeli slávnosť sv. Jána od Kríža. Sv. omšu o 18.00 hod. bude celebrovať o. Rafael Tresa OP.
Po sv. omši bude krátka adorácia, a po nej prednáška na tému predposlednej časti dokumentu pápeža Františka Amoris Laetitia. Bude to 8. kapitola s názvom: Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť.
V rámci tejto kapitoly budeme hovoriť o rozličných situáciách, v ktorých sa ľudská krehkosť prejavuje v manželstvách i rodinách.
 Súbežne so stretnutím manželov budú mať deti stretnutie v sále sv. Rodiny.

20. nedeľa v cezročnom období

19. nedeľa v cezročnom období

18. nedeľa v cezročnom období

17. nedeľa v cezročnom období