Manželské stretnutie v piatok 13. decembra 2019


Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 13. decembra.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude krátka adorácia, a po nej prednáška na tému prvého blahoslavenstva: Blahoslavení chudobní v duchu.
Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.

19. nedeľa v cezročnom období

Turistika v nedeľu 2. augusta 2020

18. nedeľa v cezročnom období

Turistika v nedeľu 2. augusta 2020