Manželské stretnutie v piatok 13. decembra 2019


Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 13. decembra.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude krátka adorácia, a po nej prednáška na tému prvého blahoslavenstva: Blahoslavení chudobní v duchu.
Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období