Manželské stretnutie v piatok 13. decembra 2019


Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 13. decembra.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude krátka adorácia, a po nej prednáška na tému prvého blahoslavenstva: Blahoslavení chudobní v duchu.
Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.

Duchovná obnova pre mladých mužov v Lorinčíku

Stretnutie mladých ľudí v piatok 31. 1. 2020

3. nedeľa v cezročnom období

Manželské stretnutie 24.1.2020