Manželské stretnutie v piatok 28. februára 2020


Všetkých manželov aj deti srdečne pozývame na stretnutie na budúci piatok 28. februára.

Stretnutie začneme sv. omšou o 18:00 hod. v kaplnke. Po sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej stretnutie s hosťom – detskou psychiatričkou, MUDr. Ivetou Rjaškovou, ktorá bude mať prednášku na tému: Závislosti u detí a mladistvých. Po prednáške bude priestor na otázky.

Aj počas februárového stretnutia manželov pokračujeme v cykle pre deti: „Deti, Viera, Veda“, preto aj teraz špeciálne pozývame všetky deti. Máme pre ne pripravenú tému o životoch a zázrakoch dvoch výnimočných mužov, ktorí verejnosť prekvapujú aj desiatky rokov po svojej smrti. Zvláštna vôňa, bilokácia, množstvo nevysvetliteľnej tekutiny, záhadné uzdravenia, stigmy ale aj výskum úplného porušenia prirodzených zákonitostí budú hlavnou témou večera. Podrobnejšie preskúmame magnetizmus, elektrickú vodivosť a pozrieme sa na to, čo by sa s naším telom stalo vo vesmíre. Samozrejme len vtedy, ak by nás vesmírom nesprevádzali dvaja moderní pokorní svätí: pustovník z Annaya a stigmatizovaný kňaz z Pietrelciny! Viac informácií nájdete na výveske vo vestibule.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok