Manželské stretnutie 29. marca 2019


Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 29. marca 2019.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej si pozrieme francúzsky film: Kto chce byť milovaný? Film bol natočený podľa skutočného príbehu.
Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.